ชื่อ - นามสกุล :นางพรยุพิน กาศเกษม
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่