ชื่อ - นามสกุล :น.ส.กาญจนาวดี บุญณรงค์
ตำแหน่ง :ลูกจ้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานพัสดุ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติงานด้านพัสดุ